IntelHost.RO - Termeni si conditii

Termeni si Conditii1. Definiția termenilor

1.1.

Acești termeni de folosire a Serviciului de găzduire IntelHost.ro sunt incheiați între client, clientul, deținătorul, dvs. ('dvs.' , 'al dvs.') și SC ADMIN-DEP SYSTEMS SRL-D (denumită în continuare IntelHost.ro) și constiutuie cea mai recentă versiune a TC (Termeni și Condiții). Folosirea serviciului de găzduire, a cumpărării de nume de domenii şi a tuturor serviciilor oferite de IntelHost.ro este subiectul acestor Termeni și Condiții (TC) și al tuturor documentelor incluse în referințe.

1.2

IntelHost.ro își rezervă dreptul de a modifica, schimba, înlătura sau adăuga termeni și condiții prezentului regulament, incluzând, dar nelimitându-se la acestea:
Termeni, amenzi/taxe aplicabile, politici de funcționare/utilizare. IntelHost.ro poate beneficia de acest drept fără notificări sau înștiințări prealabile. Indiferent de înștiințările prealalabile, utilizarea continuă a serviciilor reprezintă acordul Dvs. asupra acestor modificări. Verificarea periodica a modificărilor și schimbărilor intervenite în prezentul Regulament, precum și corectitudinea datelor de contact furnizate de Dvs sunt în întregime responsabilitatea Dvs.

1.3 Prin completarea formularului de înregistrare și click-ul butonului 'ACCEPT' :

- Reprezintă o garanție că sunteți persoană fizică, că aveți împlinită vârsta de 18 ani. În cazul în care reprezentați o persoană juridică, parteneriat sau orice altă formă juridică de organizare în conformitate cu standardele de comerț înregistrarea Dvs. este o garanție.

- Sunteți de acord să furnizați în Formularul de Înregistrare informații corecte, clare și reale, incluzând informații referitoare la contul de bancă și orice alt tip de informație necesară pentru condițiile de platș și vă angajați să actualizați în mod corect și permanent aceste informații.

- Vă obligați să respectați termenii și condițiile ICANN - Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy localizate la adresa http://www.icann.org/udrp/udrp.htm. De asemenea termenii și condițiile ICANN pot fi actualizați/modificați periodic.

- Reprezintâ și garantează că aveți autoritatea de a utiliza serviciile conform prezenților termeni și condiții. În cazul în care nu sunteți de acord / nu vă manifestați acordul asupra Termenilor sau oricăror altor modificări, singura opțiune este de a vă dezactiva de la prezentul Serviciu.

2. Descrierea serviciului

Acest serviciu oferă utilizatorilor IntelHost.ro accesul la un bogat pachet de resurse on-line: Gazduire Web, Gazduire VPS, Servere Dedicate, Colocare Servere, Reseller Web, Certificate SSL și servicii pentru nume de domenii web. În cazul în care nu se precizeaza explicit contrariul, orice nouă facilitate introdusă va fi subiectul acestor Termeni. Pentru a folosi serviciul, trebuie să aveți accesul la Internet (world wide web), fie direct, fie prin dispozitive care pot accesa conținutul web, și să plătiți taxele aferente necesare pentru accesul respectiv. În plus, trebuie sa aveți echipamentul necesar pentru a vă conecta la Internet, incluzănd un computer și modem sau alte dispozitive de acces.

3. Înregistrarea domeniilor

3.1 Dacă înregistrați un domeniu folosind Serviciul, se aplică și următorii termeni și condiții:

IntelHost.ro va achiziționa domeniile (exemplu: .com, .net, .org, .info, .biz) respectând regulile ICANN (Internet Corporation For Assigned Names and Numbers) și trebuie să fiți de acord cu termenii și condițiile ICANN http://www.icann.org iar domeniile .ro prin ROTLD (Rețeaua națională de calculatoare pentru cercetare și dezvoltare) respectiv trebuie să fiți de acord și cu termenii și condițiile ROTLD http://rotld.ro/portal/pages/ro/2/ și http://rotld.ro/portal/pages/ro/4/. Înțelegeți că se crează o legătură contractuală distinctă între dvs. și ICANN sau ROTLD și că dvs, și nu IntelHost.ro, sunteți responsabili pentru toate taxele, obligațiile și sarcinile legate de această relație. Sunteți de acord că obligațiile de despăgubire din 'Garanții' în acești Termeni (Secțiunea 13) includ revendicările sau cererile asociate cu numele de domeniu și cu orice servicii de pre-înregistrare prin Serviciu și cu termenii și condițiile ICANN sau ROTLD. IntelHost.ro își declină orice responabilitate în caz de litigiu asupra numelor de domenii pe care le găzduiește.

Veți figura ca persoană de contact al domeniului dvs, în situația în care nu alegeți altă persoană de contact. Dacă alegeți alte persoane de contact, aceste persoane vor face parte dintr-un acord direct cu ICANN sau ROTLD și, în plus, va fi implicat și de acest acord, odată cu dvs. Prin aceasta autorizați ca IntelHost.ro să figureze la contact de plată, contact tehnic și nameserver pentru domeniul dvs. și ca IntelHost.ro să acționeze în aceste calități cum consideră de cuviință. Totuși, la terminarea Serviciului, IntelHost.ro poate ceda imediat aceste capacități și își rezervă dreptul de a transfera contul dvs. la ICANN sau ROTLD pentru incasarea plăților aferente. În cazul unui asemenea transfer, autorizați ICANN să fie contactul de plată, tehnic și nameserver al domeniului dvs și să acționeze în aceste calități cum consideră de cuviință. La terminarea Serviciului, IntelHost.ro nu este răspunzător pentru trimiterea unor înștiințări, emailuri sau altă corespondență sau să ia alte măsuri pentru domeniul dvs. Sunteți singurul răspunzător pentru toate taxele neplătite sau în curs de plată, la fel ca și de modificarea contactului de plată, tehnic și nameservere ale domeniului dvs, dacă nu specifică IntelHost.ro altceva.

Ați luat la cunoștință că IntelHost.ro nu poate garanta disponibilitatea numelor de domeniu selectate de dvs. până când IntelHost.ro primeste confirmarea comenzii sale de la ICANN sau ROTLD, ceea ce poate dura câteva zile lucrătoare.

3.2 Înregistrare domenii .RO cu plata anuală

Datorită modificărilor care sunt în curs de finalizare în sistemul naţional de înregistrare de domenii .ro, IntelHost.ro doreşte să familiarizeze deja clienţii sau viitorii clienţi cu aceste proceduri de înregistrare anuală a domeniilor .ro.
Astfel, domeniile .ro care se oferă clienţilor cu posibilitatea de înregistrare anuală sunt puse la dispoziţia acestora sub formă de închiriere, (sub acelaşi principiu avut de Xnet spre exemplu), iar costurile/tariful achitat reprezintă costul închirierii acestor domenii pe perioada de un an.
Aceste domenii sunt înregistrate proprietatea IntelHost România, însă unic drept de utilizare îl va avea primul solicitant al acelui domeniu, care în prealabil a achitat contravaloarea sa, dar solicitantul oricând poate deveni proprietar de drept al domeniului, solicitându-ne ulterior transferul domeniului în proprietatea să. Taxa de transfer este de 159 euro +TVA, care se plăteşte către IntelHost România. Transferul domeniului în proprietatea clientului se face doar prin IntelHost.ro, nu se acceptă transferuri prin ROTLD direct sau alt registrar.
Procedura de transfer domeniu în proprietatea clientului durează 5 de zile lucrătoare. Se pot transfera doar domeniile care au statusul Domain Status: OK.
Acest drept îi revine şi ca şi prioritate în cazul în care perioada de expirare domeniului se apropie. Odată ce domeniul este expirat şi pus liber, este dreptul oricui să achiziţioneze acel domeniu. Procedurile de transfer se iniţiază odată cu achitarea sumei de transfer aferente domeniului.

3.3 Folosirea unui domeniu existent

Dacă alegeți să folosiți serviciile de găzduire IntelHost.ro pentru un domeniu înregistrat deja la un alt furnizor, trebuie să cereți registratorului inițial modificarea pentru dvs. a nameserverelor și setarea celor furnizate de IntelHost.ro.
OBSERVAȚIE: Dacă alegeți să folosiți domeniul înregistrat la un alt furnizor cu serviciul nostru, sumele plătite către IntelHost.ro pentru serviciu nu includ și taxele de înregistrare pe care le datorați furnizorului anterior, și veți continua să fiți răspunzător pentru taxele datorate pentru buna desfășurare a contractului pentru numele domeniului registratorului actual, incluzând taxele de reînnoire.

3.4 Verificarea informațiilor numelui de domeniu

În conformitate cu termenii ICANN și pentru a diminua riscul fraudării Serviciului, IntelHost.ro își asumă dreptul de a cere periodic verificarea de către registrant a informațiilor introduse de către Dvs la înregistrare. În cazul în care Dvs nu furnizați sau nu verificați informațiile necesare în timp de 15 zile de la emiterea cererii de către IntelHost.ro, IntelHost.ro poate sista furnizarea Serviciului și înlătura oricăror informații de pe serverele sale, inclusiv a numelui domeniului.

4. Obligații de înregistrare

Pentru a folosi Serviciul, trebuie să aveți un ID valid IntelHost.ro și să fi fost de acord cu Termenii și Condițiile IntelHost.ro de la https://IntelHost.ro/terms

Pentru folosirea Serviciului, sunteți de acord să:

Furnizați date adevărate, exacte, curente și complete despre dvs. în completarea formularului de înregistrare a Serviciului (asemenea informații sunt considerate parte a 'Datelor de Înregistrare' descrise în secțiunea 5 de mai jos) și să mențineți și reînnoiți cu promptitudine Datele de Înregistrare astfel încât acestea să fie adevărate, exacte, curente și complete. Dacă furnizați informații false, inexacte, vechi sau incomplete sau IntelHost.ro are motive întemeiate de a suspecta ca aceste informații sunt false, inexacte, vechi sau incomplete, are dreptul de a suspenda sau șterge imediat contul dvs. și să refuze furnizarea Serviciului (sau elemente ale acestuia) în prezent sau pentru viitor. De asemenea, înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că Serviciul poate include recepționarea de către dvs a anumitor comunicări din partea IntelHost.ro cum ar fi anunțuri ale serviciilor, mesaje administrative și IntelHost.ro Newsletters, și că aceste comunicări sunt considerate o componentă a apartenenței la comunitatea IntelHost.ro și nu veți avea posibilitatea de a opta pentru a nu le primi.

5. Facturare

În conformitate cu Art. 155 din Legea 571/2003 - Codul Fiscal în vigoare factura fiscală trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele elemente:
a) Numărul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, care identifică factura în mod unic;
b) Data emiterii facturii;
c) Data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasării unui avans, în măsura în care această data diferă de data emiterii facturii;
d) Denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, după caz, codul de identificare fiscală, ale persoanei impozabile care emite factura;
e) Denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit în România şi care şi-a desemnat un reprezentant fiscal, precum şi denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform Art. 153, ale reprezentantului fiscal;
f) Denumirea/numele şi adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală ale beneficiarului, dacă acesta este o persoană impozabilă sau o persoană juridică neimpozabilă;
g) Denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit în România şi care şi-a desemnat un reprezentant fiscal, precum şi denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare prevăzut la Art. 153 ale reprezentantului fiscal;
h) Denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum şi particularităţile prevăzute la Art. 125^1 alin. (3) în definirea bunurilor, în cazul livrării intracomunitare de mijloace de transport noi;
i) Baza de impozitare a bunurilor şi serviciilor sau, după caz, avansurile facturate, pentru fiecare cotă, scutire sau operaţiune netaxabila, preţul unitar, exclusiv taxa, precum şi rabaturile, remizele, risturnele şi alte reduceri de preţ;
j) Indicarea cotei de taxă aplicate şi a sumei taxei colectate, exprimate în lei, în funcţie de cotele taxei;
k) în cazul în care nu se datorează taxa, trimiterea la dispoziţiile aplicabile din prezentul titlu sau din Directiva 112 sau orice altă menţiune din care să rezulte că livrarea de bunuri sau prestarea de servicii face obiectul unei scutiri sau a procedurii de taxare inversă;
l) în cazul în care se aplică regimul special pentru agenţiile de turism, trimiterea la Art. 152^1, la Art. 306 din Directiva 112 sau orice altă referinţă care să indice faptul că a fost aplicat regimul special;
m) Dacă se aplică unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi, trimiterea la Art. 152^2, la Art. 313, 326 ori 333 din Directiva 112 sau orice altă referinţă care să indice faptul că a fost aplicat unul dintre regimurile respective;
n) O referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeaşi operaţiun
o) Pentru serviciile oferite gratuit, in caz ca acestea nu sunt folosite, mai mult de 30 de zile, in baza graficelor si logurilor, acestea vor fi sterse fara notificarea in prealabil a clientului.

Semnarea şi ştampilarea facturilor nu sunt obligatorii.

Facturile emise de IntelHost.ro, transmise prin email şi ulterior tipărite de tine sunt conforme cu legea mai sus menţionată. În cazul în care contabilul tău insistă să între în posesia facturii în formă tipărită (în fapt acelaşi document însă tipărit la sediul nostru) ai la dispoziţie trei opţiuni:
- Poţi veni la sediul nostru oricând între orele 09:00 - 17:30 de Luni până Vineri, această formalitate neimplicand niciun cost;
- Îţi putem trimite factura prin curier rapid, costul serviciului de curierat fiind intre 15 şi 30 RON (TVA inclus), formalitatea de tipărire neimplicand niciun cost;
- Îţi putem tipări factura, după care poţi solicită unui terţ curier să ridice factura de la sediul nostru, această formalitate neimplicand niciun cost, altul decât cel pe care îl plăteşti direct curierului agreat de ţine.

5.1 Facturare periodică

IntelHost.ro va emite periodic facturi proforme pe baza cărora va trebui să achitați contravaloarea Serviciului furnizat. Frecvența plății o veți alege dumneavoastră din contul dvs. de Hosting. Plata efectuată valabil nu are caracter returnabil, nici în cazul în care renunțați anticipat la serviciile de hosting. Plata se face în lei la cursul de schimb BNR din ziua efectuării plății. În caz de neplată IntelHost.ro are dreptul de a întrerupe furnizarea Serviciului fără nici o notificare prealabilă. Reactivarea unui cont de gazduire șters sau suspendat, este posibilă doar prin achitarea proformelor restante. IntelHost.ro putând taxa suplimentar cu 30 EURO +TVA taxă de reactivare.

5.2 Trecerea la un abonament superior sau inferior

Aveți posibilitatea să treceți de la un abonament inferior la unul superior și invers în orice moment al lunii.
Aceste modificări vor avea loc imediat. Plata va fi corespunzătoare tipului de abonament ales. Taxarea va fi calculată în funcție de numărul de zile rămase din lună. Data scadenței nu se va modifica.

5.3 Schimbări de preț

Preţul fiecărui serviciu este în conformitate cu tarifele afişate pe site-ul https://www.IntelHost.ro în momentul comenzii Beneficiarului.
Prestatorul îşi rezervă dreptul de a schimba tarifele serviciilor sale fără nici o notificare prealabila.
Schimbarea tarifelor nu operează retroactiv.

6. Durata și renunțarea la servicii

6.1 Durata

Perioada acestui Regulament începe în data în care Dvs. v-ați înregistrat sau data cănd ați folosit inițial Serviciul, și rămâne valabilă pentru perioada selectată de Dvs conform Procedurii de Înregistrare (Termeni Inițiali). În cazul în care doriți să renunțați la Serviciul furnizat de IntelHost.ro trebuie să anunțați IntelHost.ro despre aceasta.

6.2 Renunțarea la servicii de către utilizator

Puteți renunța la servicii în orice moment. În cazul în care renunțați la serviciu înainte de data stabilită în 'termenii inițiali' accesul Dvs la servicii va fi imediat suspendat iar taxele plătite pentru serviciu nu se rambursează.

Clientul mai poate denunţa unilateral contractul fără a invocă un motiv în termen de 10 zile lucrătoare conform OG 130/2000 completată de Legea 51/2003 cu privire la regimul juridic al contractelor la distanţă, numai în scris, prin email la adresa support@IntelHost.ro sau la telefon +40.373.747.463.

Conform OG 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă: “Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului.
**Extras din Ord. 130/2000. Cap. 1, Art 2, a) Contract la distanţă - contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant şi un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte şi la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicaţie la distanţă.

6.3 Renunțarea la furnizarea Serviciului de către IntelHost.ro

IntelHost.ro poate renunța oricând la furnizarea Serviciului după o notificare prealabilă.

De asemenea respectând dreptul dvs de notificare, IntelHost.ro va putea suspenda imediat sau stopa furnizarea Serviciului, bloca accesul sau parola la contul Dvs, înlătura serviciile de pe serverele IntelHost.ro sau înlăturarea conținutului site-ului Dvs, în cazul în care:

 1. Dvs nu ați respectat, violat sau ați tratat necorespunzător prezentul regulament, incluzând orice alt regulament IntelHost.ro sau nu ați respectat legea română aplicabilă.
 2. Dvs ați furnizat la înregistrare informații false
 3. Dvs nu ați respectat condițiile referitoare la acuratețea, claritatea și validitatea datelor de înregistrare
 4. Dvs nu ați răspuns comunicărilor trimise pe adresa de e-mail declarată la înregistrare
 5. Dvs sunteți angajat în activități ilegale, frauduloase sau orice tip de activități - vânzarea de produse sau servicii - care intră sub incidența legii sau
 6. Dvs sunteți implicat în activități care să prejudicieze drepturile sau reputația IntelHost.ro sau a altor terți.

Orice suspendare a serviciului de către IntelHost.ro va avea efecte imediate, Dvs. vă exprimați acordul asupra existenței unei situații iremediabile. În cazul în care ID-ul IntelHost.ro este șters din diferite motive, acești termeni și accesul dvs la Serviciu este de asemenea oprit.

6.4 Renunțarea la Servicii datorită oricărei părți

Adițional termenilor menționați mai sus orice parte a acestei convenții poate denunța prezentul Regulament dacă:

Oricare din părți nu respectă termenii și condițiile prezentului regulament și nu depune toată diligența necesară pentru a remedia situația apărută timp de 30 de zile după primirea preavizului de la cealalta parte, exceptând cazul nerespectării obligației de plată și neonorarea obligației timp de 5 zile din momentul înștiințârii primite de la IntelHost.ro.

Cealaltă parte este declarată în stare de faliment și s-a pornit acțiunea de lichidare judiciară dacă procedura nu e retrasă timp de 60 de zile de la începere.

6.5 Suspendarea serviciilor la intervenția autorităților

În cazul în care o autoritate statală aduce argumente solide care incriminează prezentul regulament și Serviciul, aducând prejudicii ordinii de drept IntelHost.ro poate suspenda serviciul fără alte obligații aferente.

6.6 Ștergerea conținutului

IntelHost.ro iși rezervă dreptul de a șterge permanent de pe serverele sale, toată sau o parte a informației sau conținutului aflat pe site-ul dvs., incluzând dar nelimitându-se la informația procesată, lista e-mailurilor, fișiere, e-mail și pagini web generate de dvs utilizând Sistemul. IntelHost.ro nu are nici o obligație în urma acțiunii de ștergere a conținutului.

6.7 Responsabilitatea pentru plați/taxe

În cazul în care IntelHost.ro suspendă doar o parte a Serviciului dvs., ca urmare a nerespectării termenilor și condițiilor, aceasta nu suspendă obligația dvs. de a plăti taxele în întregime. În cazul în care IntelHost.ro suspendă întregul Serviciu sunteți obligat la plata taxelor aferente utilizării Sistemului până la data menționată în acordul de înregistrare, taxe aplicabile și în cazul suspendării înainte de termen.

6.8 Renunțarea la drepturi

Renunțați în mod expres la alte drepturi și protecție legală și condiții care ar putea fi în conflict cu termenii prevăzuți în acești TC.

7. Proprietatea contului de site și securitatea

Veți primi o parolă de la IntelHost.ro pentru a avea acces în contul dvs. a Serviciului, și sunteți de acord să păstrați această parolă confidențială. Sunteți rasponsabil de menținerea securității contului dvs. și sunteți răspunzător pe deplin de toate activitățile ce se desfăsoară în contul dvs și orice acțiuni efectuate în legătură cu numele domeniului dvs inclusiv cu cele efectuate de utilizatorii adreselor de email de pe domeniul dvs. Sunteți de acord să anunțați IntelHost.ro de orice cont neautorizat sau alte breșe în securitate. IntelHost.ro nu iși asumă responsabilitatea pentru orice pierdere sau pagubă care ține de posibilitatea dvs. de a o remedia. Luați cunoștință și sunteți de acord că sub nici o formă IntelHost.ro nu este răspunzător, în nici un mod, pentru acțiunile sau omisiunile dvs. sau ale Utilizatorilor Adreselor de Email ale domeniului dvs., cărora le dați un cont de email pe domeniul dvs, nici chiar în cazul pagubelor produse în orice fel de aceștia datorate unor acțiuni sau omisiuni. În cazul în care vor trebui plătite unele sume de bani cu titlu de despăgubiri sau amenzi și nu numai, dvs. veți fi obligat să plătiți aceste sume de bani, nu IntelHost.ro.

8. Utilizatorii emailurilor domeniului

8.1 Descrierea Serviciului

IntelHost.ro vă permite să înregistrați /găzduiți un nume de domeniu și să creați conturi de email cu scopul de a trimite și primi emailuiri de la și la numele de domeniu înregistrat de dvs. Sunteți de acord, în mod expres că orice violare a acestor termeni poate să rezulte cu terminarea/ștergerea orcărei și a tuturor adreselor de email, după cum IntelHost.ro singura consideră necesar. IntelHost.ro nu iși asumă nici o obligație pentru orice pierdere datorată activităților utilizatorilor emailurilor doeniului.

8.2 Utilizatorii emailurilor domeniului

Vă rugăm să țineți cont de faptul că Utilizatorii Emailurilor Domeniului sunt subiectul Termenilor de Utilizare IntelHost.ro (https://www.IntelHost.ro.ro/terms). IntelHost.ro nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile cauzate de activitățile Utilizatorilor Emailurilor Domeniului.

9. Reguli și obligații referitoare la confidențialitate și utilizare

9.1 Politicile IntelHost.ro

Sunteți de acord că ați avut acces, ați citit și ați înțeles Acordul de confidențialitate IntelHost.ro. Acest Acord de confidențialitate conține restricții pentru activitatea dvs. online (inclusiv prohibiții împotriva mesajelor Email comerciale nesolicitate (spam)). IntelHost.ro poate schimba acest Acord de Confidențialitate cu o notificare, notificare care poate fi constituită și din publicarea a noii politici IntelHost.ro pe site-ul web.

Utilizări interzise
Adițional, nu aveți voie să publicați, transmiteți sau să retransmiteți sau să stocați materiale cu ajutorul Serviciului, pe care IntelHost.ro considera că:

 1. Violează o lege sau regulament local sau străin;
 2. Este amenințător, obscen, indecent, defaimator sau poate afecta un individ, grup sau entitate sau,
 3. Violeaza dreptul oricărei persoane, inclusiv drepturile protejate de copyright, secretul comercial, invenții sau alte drepturi de proprietate intelectuală, precum și instalarea sau distribuirea de software 'pirat' sau alte produse care nu au licență potrivită pentru utilizare; aceste exemple nu sunt limitative.

Sunteți de acord să NU:

 1. Publicați, transmiteți sau să faceți disponibil prin alt mod conținut care este ilegal.
 2. Vă asumați identitatea altei persoane fizice sau juridice, chiar și a unui oficial IntelHost.ro, conducător de forum, ghid sau gazdă, sau să declarați în alt mod legătura dvs. cu o persoană fizică sau juridică.
 3. Falsificați headerele sau să manipulați în alt mod elementele de identificare pentru mascarea originii Conținutului transmis prin serviciu
 4. Încărcați, publicați sau transmiteți Conținut pe care nu aveți dreptul sa îl comunicați sub incidența legii sau a unor obligații contractuale (de exemplu informații interne, cu drept de proprietate, confidențiale învățate și discutate ca parte a unui contract de muncă sau sub angajamente de confidențialitate)
 5. Să publicați sau transmiteți în alt mod Conținut care încalcă patentele (brevetele), mărcile înregistrate, secretele de marcă, drepturile de autor, drepturile la intimitate, sau alte drepturi de proprietate ale oricărei părți,
 6. Să publicați sau transmiteți emailuri comerciale nesolicitate, denumite 'spam'. Aceasta include marketingul neloial, publicitatea sau alte activități legate de 'spam', cum ar fi:
  "Trimiterea de emailuri în masă către recipienți care nu au solicitat email sau să trimiteți cu adresa de răspuns falsă."
 7. Să publicați sau transmiteți în alt mod materiale care conțin viruși sau alte coduri, fișiere sau programe realizate pentru a întrerupe, distruge sau limita funcționalitatea oricărei componente software sau hardware a computerului sau a echipamentului de comunicație.
 8. Să conturbați sau să întrerupeți Serviciul sau serverele sau rețelele legate de Serviciu, sau să încălcați cerințele, procedurile, politicile sau regulamentele legate de Serviciu.
 9. Să încălcați intenționat sau nu orice lege locală, statală, națională sau internațională în virgoare sau politicile ICANN.
 10. Să interveniți sau să întrerupeți serviciul sau serverele sau rețelele contectate la Serviciu, sau să nu respectați orice cerințe, proceduri, politici sau regulamente a rețelelor conectate la Serviciu

Serverele noastre nu vor fi utilizate sub nici o formă şi în nici o circumstanţă pentru găzduirea, comunicarea de, referirea la sau direcţionarea către nici unul (una) din următoarele:

 • Nuditate, pornografie, orice imagine sau text cu conţinut sexual sau obscen
 • Violarea unui drept de autor sau al oricărui alt drept al oricărui terţ
 • Ameninţări, abuz, hărţuire, declaraţii calomnioase
 • Promovarea de activităţi ilegale (hacking, cracking, etc)
 • Informaţii sau software despre sau conţinând orice tip de viruşi
 • Orice imagine sau text menit să încurajeze sentimentul de ura
 • Colectarea de informaţii personale pentru utilizarea în scopuri ilegale
 • Orice conţinut considerat de noi că fiindu-ne dăunător

Nu este permisă utilizarea următoarelor scripturi pe serverele noastre:

 • - UltimateBBS
 • - IkonBoard
 • - Toate versiunile de forum YABB
 • - Scripturi pentru proxy
 • - Scripturi pentru IRC
 • - Anonimizator
 • - Chat room-uri, fără a include scripturile standard din panoul de control
 • - PhpShell şi scripturi similare pentru executarea de comenzi
 • - FormMail

Sunteți de acord să nu implicați IntelHost.ro în orice cereri sau plângeri rezultând din Serviciu care vă căuzează pagube dumneavoastra sau altei părți, IntelHost.ro își rezervă dreptul să vă investigheze pe dvs, afacerea dvs. și/sau personalul dvs, site-urile dvs, și materialele conținute pe site în orice moment. Aceste investigații vor fi făcute doar în beneficiul IntelHost.ro și nu pentru beneficiul dvs. sau a unei a treia părți. Dacă investigația relevă orice informație, acțiune sau omisiune care în opinia IntelHost.ro constituie o violare a legilor sau a regulamentelor naționale sau internaționale sau a Politicilor IntelHost.ro, IntelHost.ro va putea închide imediat site-ul dvs. și să vă notifice această acțiune. Sunteți de acord să renunțați la dreptul de acțiune sau orice revendicare pe care ați putea avea împotriva IntelHost.ro pentru asemenea acțiuni.

9.2 Politici de trimitere a e-mailurilor

Fiecare casuta de mail este limitata astfel incat sa nu permita trimiterea unui numar mai mare de N* mesaje intr-un interval de 60 minute. Aceaste limitari (restrictii) sunt necesare pentru a mentine calitatea serviciului email oferit. Depasirea acestei limite are ca rezultat blocarea temporara a trimterii de mesaje tip email pe adresa respectiva. In cazul in care se inregistreaza depasiri consecutive ale limitelor se risca blocarea pe perioada nedeterminata a trimiterii pe casuta de mail. N* numarul maxim de mesaje permis si dimensiunea totala a acestora, conform pachetului de gazduire.

Trimiterea de mesaje nesolicitate de tip SPAM este interzisa!!!

Prin SPAM înţelegem trimiterea masivă a mesajelor electronice nesolicitate, către persoane cu care expeditorul nu a avut contact şi care nu şi-au dat în prealabil acceptul pentru a primi astfel de mesaje.

Orice sesizare primită va fi analizată iar în cazul în care se confirmă, aceasta duce la suspendarea imediată a trimiteri de mesaje tip email pe domeniul respectiv fără o anunţare în prealabil a deţinătorului contului.

Deblocarea sau ridicarea restricţiilor de trimitere în cazul abuzurilor se face doar prin cerere scrisă către IntelHost.ro + achitarea unei taxe 30 euro +TVA.

9.3 Utilizarea resurselor

Toate conturile de găzduire sunt monitorizate de către IntelHost.ro pentru a urmări consumul de resurse pe servere. Dacă un cont de găzduire utilizează o cantitate mare de resurse, clientul respectiv va fi contactat de către un reprezentant IntelHost.ro pentru a discuta în această privinţa.
În cazul în care un cont de găzduire sau un script utilizează o cantitate foarte mare de resurse (procesor, memorie) iar aceasta duce la perturbarea activităţii serverelor, contul poate fi suspendat sau scriptul dezactivat fără informarea prealabilă a clientului.

9.4 Restrictii/limitari

În cazul descoperirii unor probleme de securitate ce pot duce la funcţionarea necorespunzătoare a serverelor sau facilitează exploatarea programelor instalate pe server, ne rezervăm dreptul de a impune restricţii hardware şi software în folosirea serverelor IntelHost.ro fără vreun anunţ prealabil.

9.4.1 Limitări şi Funcţii oprite Apache / PHP

 • upload_max_filesize=128M
 • memory_limit=128M
 • max_execution_time=30
 • max_input_time=60
 • post_max_size=8M
 • allow_url_fopen=On
 • register_globals=Off / On
 • safe_mode=Off / On
 • disable_functions
 • system, exec, shell_exec, passthru, ini_alter, dl, pfsockopen, openlog, syslog, readlink, symlink, link, leak, popen, escapeshellcmd, php_uname

9.4.2 Limitări transmitere email

Maxim N' mesaje/recipiente de pe o căsuţa de mail în interval de 60 minute (contorizarea începe cu primul mesaj trimis) Se vor aplica termenii prevăzuţi la Art. 9.2 "Politici de trimitere a e-mailurilor" din aceşti termeni.
La trimiterea mesajelor de tip email din PHP este obligatorie folosirea la headerul FROM: a unei adrese conforme RFC 5321 - 5322 şi care aparţine domeniului de pe care se face trimiterea. Mesajele care au FROM: necorespunzator vor fi respinse automat.

10. Software adițional

Respectând orice software adițional care este disponibil datorită legăturii dintre IntelHost.ro și Serviciu, dacă alegeți să descărcați sau să accesați asemenea software adițional, înțelegeți că trebuie să fiți de acord cu termenii și condițiile adiționale înainte de a folosi software-ul.

11. Suportul

IntelHost.ro își rezervă dreptul să stabilească limite sau să extindă orice fel de suport oferit pentru Serviciu, și orele la care este diponibil.

Suportul va fi oferit doar prin sistemul de tichete din contul de client, https://my.IntelHost.ro şi doar deţinătorului contului

Suportul pentru toate serviciile este oferit gratuit până la accesul pe contul de găzduire, root sau acces domeniu. Operatorii IntelHost.ro nu vor interveni pe conturile root sau orice alt cont ce conţine o parolă de acces a clientului / deţinătorului.

12. Garanții

Sunteţi de acord să oferiţi garanţii pentru IntelHost.ro şi partenerilor săi că nu veţi avea pretenţii sau cereri, incluzând taxele mandatarilor cerute de a o treia parte datorate apariţiei acesteia în Conţinutul site-ului dvs., folosirii de către dvs a Serviciului, relaţiei dvs cu Serviciul, încălcării TC de către dvs sau încălcării oricăror altor drepturi ale altei părţi, incluzând , dar nelimitându-se la utilizarea de către dvs. a conţinutului, mărci înregistrate, nume comerciale, materiale cu drept de autor sau patentate sau alte drepturi de proprietate intelectuală. IntelHost.ro îşi rezervă dreptul că pe cheltuiala să îşi asume apărarea şi controlul a oricărei garanţii din partea dvs., dar facâd acest lucru nu va scuteşte de obligaţie de garanţie din partea dvs.

Furnizorul garantează o disponibilitate de 99,9% a serviciilor oferite. În cazul unui uptime mai mic decât procentul menționat, fiecare client va primi la perioada de găzduire achiziționată 120% din intervalul de timp în care serviciul a fost nefuncțional. Despagubirile se ofera doar la cererea clientului. IntelHost.ro este absolvit de plata oricăror penalităţi sau daune în caz de forţă majoră, ca urmare a suspendării contului, din culpa CLIENTULUI sau a unei terțe părți.

13. Revânzarea Serviciului

Sunteți de acord să nu reproduceți, multiplicați, copiați, vindeți, revindeți sau exploatați oricare componentă a Serviciului, folosirea Serviciului, sau accesarea serviciului fără permisiunea expresă a IntelHost.ro.

14. Practici generale privitoare la folosire și stocare

Ați luat la cunoștință că IntelHost.ro poate stabili practici și limitări generale ale folosirii Serviciului.

15. Modificări ale Serviciului

IntelHost.ro își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe temporar sau permanent Serviciul (sau orice componentă a acestuia) cu sau fără preaviz, în orice moment. Sunteți de acord că IntelHost.ro nu este răspunzător dvs sau unei alte părți de orice modificări, suspendări sau întreruperi ale Serviciului.

16. Declinarea responsabilității

Înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că:

 1. Utilizarea serviciului se face pe riscul dvs. serviciul este furnizat pe baza: 'așa este'. IntelHost.ro nu iși asumă responsabilitatea și nu acordă garanții de nici un fel, nici în mod explicit nici implicit, inluzând, dar nelimitându-se la garanțiile de comercializare obișnuite, la potrivirea pentru un scop anume.
 2. Orice material descărcat sau în alt mod obținut prin folosirea serviciului se realizează la discreția și riscul dvs și că sunteți singurul responsabil pentru orice stricăciune a computerului dvs sau pierderea de date rezultată în urma descărcării unor materiale.
 3. Mecanismele de securitate încorporate în software(sistem) cunosc limitari efective/inerente, dvs având responsabilitatea de a identifica exact necesitățile dvs.

 4. IntelHost.ro prin prezentul acord sau alți termeni furnizați nu garantează că:
  1. Serviciul se potrivește exact cerințelor dvs.,
  2. Serviciul va funcționa neîntrerupt, în siguranță și fără erori,
  3. Rezultatele obținute prin folosirea serviciului vor fi fără greșeală și de încredere,
  4. Calitatea produselor, serviciilor, infromațiilor sau altor materiale cumpărate sau obținute de dvs prin serviciu vor indeplini așteptările dvs, precum și
  5. Orice eroare a software-ului va fi corectată.

 5. Nici un sfat sau informație, orală sau scrisa, obținută prin sau de la serviciu nu creează orice alte garanții neprecizate în actualul acord.
 6. IntelHost.ro nu își asumă responsabilitatea pentru nerespetarea termenelor limită, pentru ștergerea, nefurnizarea sau stocarea eronată a oricărei forme de comunicare sau oricăror setări personalizate utilizate de dvs.

IntelHost.ro va face eforturi însemnate pentru a întreține serviciul, totuși, IntelHost.ro nu răspunde pentru stricăciuni, pierderi de date, detalii de client sau detalii de vânzător, venit sau alte pagube produse afacerilor datorate intârzierilor, transmiterea greșită sau netransmiterea informațiilor, datorate restricției sau întreruperii accesului, bug-urilor sau altor erori, folosirii neautorizate datorate împărțirii accesului la serviciu, sau altor interacțiuni cu serviciul. sunteți responsabil de întreținerea și salvarea de siguranță (back-up) datelor dvs și de orice informație stocată prin serviciu.

17. Limita obligațiilor

Înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că IntelHost.ro, asociații săi sau alți parteneri, directorii, acționarii sau angajații IntelHost.ro nu au obligații pentru orice pagubă directă, indirectă, specială, exemplară, inclusiv, dar nelimitându-se numai la pagube de pierdere de câștiguri viitoare, bună credință, folosire, date sau alte bunuri intangibile (chiar dacă ați avertizat IntelHost.ro de posibilitatea unor asemenea pierderi), rezultând din:

 1. Folosirea sau imposibilitatea folosirii serviciului,
 2. Erori, defecte, omisiuni întârzieri în operații sau transmisii sau orice altă neregulă a bunului mers al servicului sau al software-ului;
 3. Costul procurării de bunuri sau servicii pentru înlocuirea celor cumpărate sau obținute prin mesaje sau tranzacțiilor realizate prin serviciu,
 4. Acces neautorizat sau alterarea transmisiilor dvs și datelor,
 5. Declarațiilor și comportamentului unei alte părți față de serviciu
 6. Orice bun sau serviciu oferit sau vândut prin intermediul serviciului
 7. Orice altă situație referitoare la serviciu sau la software.

18. Legea aplicabilă

TC si relația dintre dvs. și IntelHost.ro va fi sub incidența legilor Statului Român.

19. Forța majoră

Cu excepția obligației de a efectua plăți, niciuna dintre părți nu va fi responsabilă pentru orice eșec sau întârziere în acțiunile sau inacțiunile sale reglementate de acești TC dacă acestea se datorează unei cauze pe care nu o poate controla cum ar fi (dar nelimitându-se la acestea) acte de război, acte guvernamentale, întreruperea Internetului (care să nu rezulte din acțiunile sau inacțiunile lui IntelHost.ro), fenomene naturale, cutremure, embargouri, sabotaj, conflicte de muncă. Aceste cauze de forță majoră:

 1. Trebuie notificate celeilalte pârți
 2. Partea aflată în caz de forță majoră trebuie să utilizeze eforturi comerciale rezonabile ca să corecteze prompt orice disfunctionalitate sau întârziere. Dacă IntelHost.ro nu este în stare să poată oferi serviciul pentru o perioadă de 30 de zile consecutive din cauza unui eveniment de forță majoră continuu, dvs. veți putea rezilia Serviciul, dar IntelHost.ro nu va avea nici o obligație în legătura cu asta.

20. Relația dintre părți

Acest acord nu va stabili nici o relație de parteneriat, asociațiune în participațiune, relații de muncă, franciză sau agenție între IntelHost.ro și dvs. Nici IntelHost.ro, nici dvs. nu veți avea puterea de a lega cealaltă parte sau să creeze obligații pentru cealaltă parte fară a avea un consimțământ prealabil de la aceasta, în scris, cu excepția celor precizate expres în acest acord.

21. Fără terți beneficiari

IntelHost.ro și dvs. sunteți de acord ca, exceptând cele precizate expres în acest acord, nu vor exista terți beneficiari ai acestui acord, cum ar fi companiile de asigurări pentru orice parte sau utilizatorii dvs, fără ca acest exemplu să fie limitativ.

22. Politica de back-up

IntelHost.ro nu îşi asumă răspunderea pentru ştergerea sau modificarea fişierelor găzduite pe infrastructura proprie. Clientul este singurul în măsură să îşi asigure integritatea datelor găzduite pe serverele IntelHost.ro folosind propriile metode de backup. IntelHost.ro foloseşte proceduri interne de backup care asigură posibilitatea restaurării fişierelor, bazelor de date şi a conturilor de email de pe serverele destinate găzduiri conturilor de shared hosting, iar în cazul VPS-urilor conţinutul integral al containerului de pe nodul fizic care îl găzduieşte. Copiile backup sunt efectuate zilnic iar aceste backup-uri sunt utilizate strict de către IntelHost.ro în cazul defecţiunilor serverelor proprii. Aceste backup-uri nu pot fi restaurate la cererea clientului dacă acesta invocă alte motive decât defecţiuni ale echipamentelor IntelHost.ro. Solicitările clienţilor de restaurare în urma defecţiunilor serverelor IntelHost.ro vor investigate prin metode specifice şi dacă se dovedesc a fi întemeiate vor fi onorate.

IntelHost.ro îşi rezervă dreptul de a exclude acele conturi ale clienţilor (conturi de shared hosting sau VPS hosting) care prin dimensiunea acestora generează o încărcare foarte mare a infrastructurii de backup a IntelHost.ro, încărcare datorată conţinutului mare de date găzduite pe contul unui client. În cazul în care serviciul unui client a fost exclus din lista de backup şi doreşte o restaurare a unui backup din orice alt motiv în afară de defectarea fizică a unuia dintre servere, costul restaurării este 10 EUR+TVA per restaurare a unui cont shared hosting şi 50 EUR +TVA per restaurare a unui container VPS.
IntelHost.ro îşi rezervă aşadar dreptul de a exclude de la backup serviciile care ocupă un spaţiu pe disk mai mare de 5GB şi conturile de shared hosting care ocupă un spaţiu mai mare de 1GB.

IntelHost.ro nu asigură backup pentru serverele dedicate şi pentru serverele colocate, existând însă posibilitatea oferirii suportului de stocare a backup-ului contracost pentru clienţii care îşi implementează propriile soluţii de backup pe serverele dedicate sau serverele colocate.

Adiţional, fără costuri şi fără responsabilităţi IntelHost.ro poate să pună la dispoziţia clientului în contul cPanel un sistem de backup pentru serviciul de găzduire (shared hosting). Clientul va putea să îşi facă propriul backup prin intermediul contului cPanel. IntelHost.ro nu va fi responsabil de acţiunile clientului pentru cum şi când îşi face backup, clientul fiind singurul responsabil pentru acţiunile sale.

23. Politica de utilizare rezonabilă a conexiunii la Internet

23.1 Servere dedicate sau Servere colocate

Serverele dedicate sau Serverele colocate sunt conectate în porturi de 1000 Mbps. IntelHost.ro contractează cu furnizorul sau de Internet în permanentă un volum disponibil de 3 ori mai mare decât utilizarea în mod normal. Astfel nu există nici o posibilitate ca serverul tău să fie limitat datorită atingerii capacităţii maxime de conectivitate la Internet. Rata de transfer rezonabilă a unui server dedicat sau server colocat este considerată de 20 Mbps, această valoare fiind indicată de grafice 95th percentile, grafice la care poţi avea acces, la cerere. Dacă serverul tău depăşeşte valoarea indicată de graficul 95th percentile de 20 Mbps pentru o perioada mai mare de 15 zile consecutive, portul din switch al serverului va fi configurat la o viteză de 10 Mbps. Nu vei plăti niciun cost suplimentar în cazul în care serverul a depăşit această limita de 20 Mbps şi limitarea la 10 Mbps a fost aplicată. Pentru păstrarea în permanentă a vitezei de 100 Mbps, sau pentru contractarea opţiunii de conectare în port gigabit te rugăm să contactezi departamentul de vânzări al IntelHost.ro. Limitele mai sus menţionate se aplică la banda Internet metropolitană. Limita de utilizare rezonanbila pentru banda de Internet internaţională este de 10 Mbps. Dacă serverul tău depăşeşte această limită pe durata a 15 zile consecutive, acesta va fi limitat la o viteză de conexiune de 5 Mbps pentru conexiunea internaţională la Internet.

23.2 Virtual Private Servere (VPS) şi Găzduire (Shared Hosting)

VPS-urile şi conturile de Shared Hosting sunt găzduite pe servere fizice conectate în porturi de 100 Mbps sau 1 Gbps. IntelHost.ro contractează cu furnizorul său de Internet în permanentă un volum disponibil de 3 ori mai mare decât utilizarea în mod normal. Astfel nu există nicio posibilitate ca VPS-ul sau contul tău de Shared Hosting să fie limitat datorită atingerii capacităţii maxime de conectivitate la Internet. Rata de transfer rezonabilă a unui VPS sau a unui cont de Shared Hosting este considerată de 10 Mbps, această valoare fiind indicată de grafice 95th percentile. Dacă VPS-ul sau contul tău de Shared Hosting depăşeşte valoarea indicată de graficul 95th percentile de 10 Mbps pentru o perioadă mai mare de 15 zile consecutive, acesta va fi limitat la o viteză de 5 Mbps. Nu vei plăti niciun cost suplimentar în cazul în care VPS-ul sau contul tău de Shared Hosting a depăşit această limită de 5 Mbps şi limitarea la 5 Mbps a fost aplicată. Pentru păstrarea în permanentă a vitezei de 100 Mbps te rugăm să contactezi departamentul de vânzări al IntelHost.ro. Limitele mai sus menţionate se aplică la banda de Internet metropolitană. Limita de utilizare rezonanbila pentru banda de Internet internaţională este de 5 Mbps. Dacă VPS-ul sau contul tău de Shared Hosting depăşeşte această limita pe durata a 15 zile consecutive, acesta va fi limitat la o viteză de conexiune de 1 Mbps pentru conexiunea la Internet internaţională. Dorim să reţii faptul că aceste limite de utilizare rezonabilă au doar rolul de a putea demonstra potenţială utilizare abuzivă a serviciilor IntelHost.ro. Faptul că serviciul tău va depăşi limitele mai sus menţionate, NU reprezintă o garanţie a faptului că ţi se va aplică această limitare. Limitarea va fi impusă la iniţiativa echipei tehnice a IntelHost.ro. în cazul în care se consideră că un utilizator abuzează de viteza de conectivitate la Internet. Spike-urile scurte de utilizare (de exemplu procesele automate de backup care salvează o cantitate moderată de date) nu sunt luate în calcul de graficul 95th percentile. Pentru o explicaţie a modului în care graficele 95th percentile măsoară rata de transfer a unui serviciu poţi accesa pagină: http://en.wikipedia.org/wiki/Burstable_billing

24. Forţă majoră

Cu excepţia obligaţiei de a efectua plăti, niciuna dintre părţi nu va fi responsabilă pentru orice întârziere în acţiunile sau inactiunile sale reglementate de aceşti TC dacă acestea se datorează unei cauze pe care nu o poate controla cum ar fi (dar nelimitandu-se la acestea) acte de război, acte guvernamentale, întreruperea reţelei Internet (care să nu rezulte din acţiunile sau inacţiunile lui IntelHost.ro), fenomene naturale, cutremure, embargouri, sabotaj, conflicte de muncă.

Aceste cauze de forţă majoră:
- Trebuie notificate celeilalte părţi;
- Partea aflată în caz de forţă majoră trebuie să utilizeze eforturi comerciale rezonabile că să corecteze prompt orice disfuncţionalitate sau întârziere. Dacă IntelHost.ro nu îţi poate oferi serviciul pentru o perioada de 30 de zile consecutive din cauza unui eveniment de forţă majoră continuu, vei putea rezilia Serviciul, dar IntelHost.ro nu va avea nici o obligaţie în legătură cu asta.

25. Clauze finale

Acești TC constituie un acord dintre IntelHost.ro și dvs. și vă guvernează utilizarea serviciilor, completând contractul de prestări servicii încheiat între dvs. și IntelHost.ro. Puteți de asemenea să vă aflați sub autoritatea altor termeni adiționali sau condiții de utilizare ce se aplică în momentul în care utilizați alte servicii IntelHost.ro, conținut sau software al unui terț. Dacă orice prevedere a acestor TC sau altor documente incorporate este dovedită de o institutie competentă ca fiind invalidă, părțile sunt de acord ca aceasta instituție să încerce să ia în considerație intențiile părților așa cum sunt reflectate în prevedere, iar restul prevederilor rămânând în vigoare.
Sunteți de acord ca fără a ține seama de altă lege sau statut, orice revendicare sau pricină ce reiese din acești termeni sau sunt legați de utilizarea serviciilor sau a TC trebuie înaintată în decurs de un an după ce aceasta cerere a fost ridicata sau va fi pentru totdeauna clasată. Titlurile secțiunilor în acești termeni sunt numai pentru conveniență și nu au nici un efect legal sau contractual.

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU PREZENȚII TERMENI, NU COMPLETAȚI FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE.